Return to Website

Politics and Human Rights Forum

Welcome to the Forums.

You are invited to express your ideas and points of view by opening a new forum or just

by replying to an old one.

Just avoid fanatism, insults and themes not related to the website.

Maximiliano Herrera  -The Editor

Politics and Human Rights Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Sant! Det är det cyniska viruset s.k. Military Mafia U$rael punishing Norway; warning and thr

De i Israel har inget där att göra. David icke är kontrollerad och umgås med pedofiler dvs också murare. Jyri lina är med en frimurare.

Alla de är kontrollerad me och satans verktyg emot de riktiga barnen utav Israel som är lite överallt i världen.